Please take me... right now... PLEASE! - Brittney White